Contoh Surat Kuasa Pengambilan Visa

Posted on

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Visa

Surat Kuasa Pengambilan Visa – Visa adalah bukti bahwa seorang penduduk asing sudah mendapat izin untuk masuk ke negara lain. Visa juga bisa diperoleh di konsulat atau kedutaan negara yang dituju. Surat kuasa pengambilan visa merupakan surat pengambilan visa yang diwakilkan oleh pihak kedua. Surat ini dibuat agar tidak terjadi hal yang diinginkan di kemudian hari. Cara penulisannya sama dengan surat kuasa pada umumnya. Berikut contoh Surat Kuasa Pengambilan Visa yang bisa menjadi bahan acuan anda.
Contoh Surat Kuasa Pengambilan Visa

Cara Membuat Surat Kuasa Pengambilan Visa

 

SURAT KUASA

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 
Nama                    : Puspa Renata
No KTP                 : 834737245326
No Passport       : 974857846573
TTL                         : Bandung 11 Juni 1985
Alamat                  : Komp Regency Indah Sari Blok K No 9 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
 
Nama                    : Elang Wiguna
No KTP                 : 327463275473
TTL                         : Bandung 7 Maret 1979
Alamat                  : Jl Padasari IV No 90 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
 
Untuk mengambil visa Pihak Pertama yang telah selesai pengurusannya dengan No Passport 974857846573 di Kedutaan Besar Jerman yang beralamat di Jl Kucing Jantan No 234 Jakarta Selatan.
 
Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
 
Bandung 20 September 2017
 
 
Yang Menerima Kuasa                                                                                                   Yang Memberi Kuasa
 
 
Elang Wiguna                                                                                                                     Puspa Renata
 
Sekian contoh surat kuasa pengambilan visa yang bisa dijadikan bahan acuan anda. Semoga membantu.
Baca Juga :